ჩვენ შესახებ

Observer.ge წარმოადგენს ელექტრონულ მედია-ჟურნალს, რომლის ინტერესის ძირითად სფეროს საერთაშორისო პოლიტიკა წარმოადგენს. ჩვენი მიზანია საერთაშორისო ურთიერთობებში მიმდინარე პროცესების აქტიური მონიტორინგი. სარედაქციო პოლიტიკა ემყარება ისეთ პრინციპებს, როგორებიცაა მიუკერძოებლობა და ეთიკურობა.

ვებ-გვერდი მრავალპროფილურია. ჩვენ ორიენტირებულები ვართ მსოფლიოს ყველა ძირითად რეგიონზე და მასში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე. გარდა ყოველდღიური ახალი ამბებისა, რედაქცია აქტიურად მუშაობს ანალიტიკის მიმართულებითაც.шаблоны для dle